ก็คิดแบบนี้หละ รักษาสิวอุดตัน ที่ไม่หายได้สักที

ก็คิดว่าแบยบนี้หละที่ว่าไม่หายเย รักษาสิวอุดตัน ก็คิดว่สิวไม่หายก็มาจากที่ผิวเราไม่สามารถจะรักษาสิวได้ ก็คือว่าที่ผ่านมน้อง ๆ เองก็ต้องการมาตามหาความรักที่ดีที่สุดเราเองก็ต้องการความรักเหมือน ๆ กันเราเองก็ต้องการทำตามที่เขาบอกว่ามาตามทีทอ่านได้น้อย ๆท ี่สุดๆเลย รักษาสิวอุดตัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>