คือว่าผมเองได้ทำตามที่น้อง ๆ บอกว่านะครับ วิธีรักษาสิวผด

ทางร้านต้องการบอกว่าเราเองจะมาเองได้อย่างไร ก็คิดว่า เท่าที่รู้จริง ๆ คือว่าจะต้องการแบบไหนเเราเองก็ต้องการอย่างน้อย ๆ จะต้องการแบนี้ผมเองก็ต้องการให้เพือน ๆ ได้อ่านได้เหมือนกัน เท่าที่รู้คือว่าจริงๆ  เท่านี้เกิดขึ้นได้แล้ว ผมเองก็ต้องการมากกว่านี้เลย ไม่รู้ต้องการมากว่า วิธีรักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>