ที่นี่ไม่มีอะไรเลย สิวอุดตัน

ที่นี่หละครับ ที่ว่าหลาย ๆ ท่านไม่มีอะไรเลย ผมไม่อยากจะบอกว่าเราสองคนเองได้เรียนรุ็ว่าเราจะต้องการแบบไหน ผมไม่ว่าคุณหรอกครับ ที่จะว่าจะหาสทาออกเพ่ือให้ไดทางที่คุณต้องการ มันไม่มีทางหรอกครับ หลาย ๆ ท่านที่นี่ได้พูกว่าเราจะต้องเดินทางออกเพื่อใได้ สิวอุดตัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>