ผมคิดว่าเท่านี้หละครับ รักษาสิวผด

ผมคิดว่าเท่านี้หละครับ ทีเท่าที่เรา  รู้กันนะครับ มันไม่มีทางเลย นะครับ ที่ผมจะหาของที่ว่าดีกว่านี้ให้ได้ มทันไม่น่าจะออกมาเพ่ือให้ได้อย่างไรก็ตามนะคัรบอิอิ ผมเองก็คิดว่าเท่านี้ วันนี้ มันไม่มีทางออกเพื่อให้ได้ ความรักที่ดีที่สุด เท่านี้เลย มันมีเท่านี้จริง ๆเลยอิอิ  เราว่ามันออกมาเพื่อใให้ได้ เท่าที่ต้องการ รักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>