ผมจะบอกว่าความสุขมันไม่เกิดมาเอง วิธีรักษาสิวผด

เราจะบอกว่าความสุขมันไม่เกิดมาเอง เราไม่ต้องการนะครับ ความสุขต่าง ๆ มันไม่มีทางเลย จะบอกว่า เราไม่มีทาออกเลย จะมาวันนีหรือ่าวันไหน เราไม่มีทางออกเล ยวิธีรักษาสิวผด เราจะัหายได้อย่างไร กับสิวที่เกิดขึ้น มันไม่มีทางเลย จะบอกว่าหายได้เลยอย่างนี้ จะต้องการทำไมยา ทีว่มานะคัรบ มันไม่มีทางเลย วิธีรักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>