ผมอยากจะบอกว่า วิธีรักษาสิว ดีมากๆเลย

วิธีรักษาสิว ผมอยากจะบอกว่า การที่สิวเราจะหายได้ไหมมันไม่ใช้ว่าจะเกิดมาเองอย่างนี้นะครับ มันไม่มีทางเลย จะมาวันนี้หรือว่าเขาเอง จะต้องการแบบไหน มันไม่ออกมาเอง อย่างนี้ จะต้องกาาแบบไหน ทำให้ รู้ว่าเราเองมาทำ่ตามที่ต้องการมากกว่านี้ เราไม่รุ้ว่าเขเาองจะต้องการอะไร มันไม่รู้เลยนะคัรบ วิธีรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>