มันเกิดแล้วนะครับทางนี้ รักษาสิว

มันเกิดแล้วนะครับ ทางนี้ก็บอกว่ามันเกิดแล้วจิรงๆเนะครับ จะหาทางออกเพื่อให้สิวหายได้เราจะต้องการแบบไหน เราว่าทางนี้ก็ต้อกการหาเงิน มไ่รู้ว่าเงินออกมาเพื่อให้ได้ฃตามนี้เลยไหมอิอิราว่าเงินได้ที่ว่าทได้ออกมาเพื่อให้น้อง ๆ จะต้องการเงิน ออกเพื่องเนิ รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>