มันเป็นแบบนี้จริงๆเลย หน้าแพ้ครีม

มันแบบว่าทรมานจริงๆเลย จะหาทางออกไม่ได้เลย จะบอกว่ามันคิดว่าจะหายได้ มันไม่หาย แบบนี้จะหาทางออกแบบไหน มันไม่ได้อ่านยบทความตาง ๆ มานานแล้วก็เลยได้แต่คิดว่าน่าจะหายได้ มันก็คิดเท่านี้จริงๆเลย ทันไม่มีทาง เลย จะหายได้ก็ต้องหาทางออกกันต่อไป หน้าแพ้ครีม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>