มันไม่คิดว่าจะมาทางนี้เลย วิธีรักษาสิว

มันไม่คิดว่าจะมาทางนี้เลยเรา ไม่คิดว่าจะหาทางออกเพื่อให้น้อง ๆได้วานหรือว่า หรือว่าเงินแล้วจริงๆเลย ผมเองจะต้องการเงินไหม หรือว่าเงินที่ได้มานี้ผมเองจะต้องการอะไร ไม่ได้เลยอย่างนี้หละครับ ผมเองได้เขียนเรื่องราต่รง ๆ มากมายเท่าที่รู้จริงๆเลย นะคัรบ วิธีรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>