รักษาสิว ตามแบบของผมเอง

รักษาสิวพฤติกรรมการไม่ชอบดื่มน้ำ ซึ่งการกินน้ำน้อยๆหรือภาวะร่างกายขาดน้ำนั้นจะส่งผลทำให้เยื่อบุบริเวณปาก, จมูกและดวงตาเกิดอาการแห้ง, อักเสบและมีความเสี่ยงในการติดเชื้อกับอวัยวะอื่นได้ ทำให้เป็นสิวได้

รักษาสิว พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์สื่อสารมากจนเกินความจำเป็น ซึ่งการใช้อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารนั้นสามารถก่อประโยชน์ให้ผู้ที่ใช้งานได้ก็จริง แต่ถ้าเราใช้มากจนเกินความจำเป็นก็จะต่อผลเสียต่อสุขภาพได้เหมือนกัน เช่น มีปัญหาทางด้านสายตา, รักษาสิว เป็นต้นฃ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>