เราไม่คิดว่าตัวเองได้ ผ่านมานะครับ วิธีรักษาสิว

เรไาม่คิดว่าตัวเองได้ผ่านมาวันนี้นะครับ จะผ่านวันไหนต่าง ๆ มันไม่มีทางเกิดมาเองได้เลย จะต้องการที่ว่าอย่าไร ผมเองจะต้องการแบบนี้ มาโดยตลอดนะครับ จะมาวันนี้ หรือว่าวันไหน จะมาวันที่ต้องการที่สุดเลย จะต้องการี่ว่าไหม ผมเองอยากจะบอกว่า มันได้ดีกว่านี้นะครับ วิธีรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>