Monthly Archives: October 2015

เราคิดว่าสิวก็หายได้นะ

เราก็คิดว่าแบบนั้นจริง ๆ ทมี่ผ่านมาก็คิดแบบนั้นมาโดยตลอดเลย ก็หาทางออกมาเพื่อให้สิวหายได้ วันนี้ก็ได้ความรู้ของคุณ ฺBig ที่ได้ออกแบบครีมที่สามารถรักษาสิวได้ ก็ตาม ที่บอกนะครับสิวที่บอกนะครับ มันหายได้แน่นอน คุณต้องการให้หาแบบไหนก็ต้องรักษาสิวให้ดีแบบั้นครับ วิธีรักษาสิวอักเสบ

ความคิดของผม คือ ครีมลดรอยสิว ตอนนี้ไม่ดีเลย

มันเป็นแบบนี้นะครับ น้อง ๆ คนหนึ่งครับได้เขียนรีวิวต่าง ๆไว้ที่เว็บ ผมเองก็าทางออกเพื่อจะบอกว่าสิวมันก็เป็นแบบนี้หละ จะหายได้ ก็ต้องหายาที่่าดีมารักษาเท่านั้น ผมก็หามาทาเพื่อจะให้สิวหายและรอยดำจะไม่เยอะครับ แต่ว่าแม่เจ้า มันไม่หายเลย ก็หาทางมาโดยตอด ๆเลย ก็หาทางออกไม่ได้เลย ผมเองก็หาทางเพื่อคิดได้สงวิธีเลย คือ จะหาทางออกที่ 1  คือ หายารักษาเท่านั้นเอง ครีมลดรอยสิว

อยากจะหายจะต้องสู้ เพื่อ รักษาสิวอักเสบ

อยากจะหายจากสิวไหม ถามได้ไหมว่าอยากจะหายจริง ๆ ไหม ก็ต้องหาทางเพื่อการรักษาสิวที่ดีที่สุด เท่านั้นเองครับ  ไม่ว่าวันนี้คุฯเองมาผ่านได้ไหมก็ต้องถามตัวเองก่อนนะครับ ว่าจะให้สิวหายได้ไหม ก็ตามที่บอกสิวอักเสบ จะมาจากาที่เรา เอาเองก็ต้องหาทางออกมาเพื่อทางนี้ที่ดที่สุดครับ รักษาสิวอักเสบ

ก็คิดแบบนี้หละ รักษาสิวอุดตัน ที่ไม่หายได้สักที

ก็คิดว่าแบยบนี้หละที่ว่าไม่หายเย รักษาสิวอุดตัน ก็คิดว่สิวไม่หายก็มาจากที่ผิวเราไม่สามารถจะรักษาสิวได้ ก็คือว่าที่ผ่านมน้อง ๆ เองก็ต้องการมาตามหาความรักที่ดีที่สุดเราเองก็ต้องการความรักเหมือน ๆ กันเราเองก็ต้องการทำตามที่เขาบอกว่ามาตามทีทอ่านได้น้อย ๆท ี่สุดๆเลย รักษาสิวอุดตัน