Category Archives: หน้าแพ้ครีม

มันเป็นแบบนี้จริงๆเลย หน้าแพ้ครีม

มันแบบว่าทรมานจริงๆเลย จะหาทางออกไม่ได้เลย จะบอกว่ามันคิดว่าจะหายได้ มันไม่หาย แบบนี้จะหาทางออกแบบไหน มันไม่ได้อ่านยบทความตาง ๆ มานานแล้วก็เลยได้แต่คิดว่าน่าจะหายได้ มันก็คิดเท่านี้จริงๆเลย ทันไม่มีทาง เลย จะหายได้ก็ต้องหาทางออกกันต่อไป หน้าแพ้ครีม